Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

  • Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
  • Tanıtım

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümünde; Evde Hasta Bakım Programı bulunmaktadır.

Programın Amacı

Hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık bakım elemanı yetiştirmektir.

Programın Misyonu

Sağlık alanında günümüzde ve gelecekte sağlık sektörünün gereksinim duyduğu, bilgi, beceri ve donanıma sahip, ekip içinde uyumlu çalışan, insan ve hasta haklarına saygılı, Atatürk ilkelerine bağlı, ülkemizin değerlerini koruyan ve savunan evde hasta bakım teknikerleri yetiştirmektir.

Programın Vizyonu

Sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesinde, bilgi ve becerilerin üretiminde ve kullanımında sağlık sektöründe tercih edilen, eğitim ve öğretim kalitesinde ulusal ve uluslararası düzeyde alanında öncü rolü üstlenen ve sürdürebilen eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.

Tarihçe

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla YÖK arasında 03.06.2011 tarihinde Evde Hasta Bakım alanı ile ilgili işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol bölümün önemini daha da artırarak öğrenci kaynağının sürekliliğinin sağlanmasına olumlu katkıda bulunmuştur.Tüm Dünya'da ve Türkiye'de sağlık hizmetlerinde bakım ihtiyacı artması sonucu bölümümüz 2015 yılında açılmıştır. 2015-2016 akademik yılda eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Programdan Mezun Olanların Alacağı Ünvan

Programdan mezun olanların “Evde Hasta Bakımı Teknikeri” unvanını almaları öngörülmektedir.

Programdan Mezun Olacak Öğrencilerin İstihdam Edilebileceği Yerler

Programdan mezun olanların çalışma alanları;

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

• Sağlık Bakanlığı

• Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü,

• Devlet Hastaneleri

• SGK

• Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü,

• Belediyeler,

• Üniversiteler,

• SHÇEK

• Hastane, özel bakım merkezler, huzur evi, klinikler vb. kuruluşlardır. Ayrıca kişilere özel hizmet verilebilmektedir.

Programdan Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşulları

Öğrenci aldığı derslerden Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre başarılı sayılmak zorundadır.

Eğitim-öğretim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) isteğe bağlı Yabancı Dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bu sürelere dâhil değildir. Öğrencilerin 2 yıllık programı 4 yıl (8 yarıyılda) bitirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin evde hasta bakım programından mezun olabilmeleri için en az 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.

Mezun Olanların Dikey Geçiş Yapabileceği Bölümler

  • Gerontoloji
  • Beslenme ve Diyetetik
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  • Hemşirelik
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Esentepe Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:65 P.K. 60800 Pazar / TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.