Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Mesleki ahlâka sahip, teoriyi uygulamaya dökebilen, iş hukukuna bağlı, bilimde çağdaş, teknolojik gelişmelere açık Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, kendisine inanan ve güvenen, kendini ifade edebilen; çevresine örnek teşkil edebilen, alanında sürekli araştırmayı prensip edinmiş, üretim kültürünü benimsemiş toplumsal değerlere bağlı bireyler yetiştirmektir.

                                                                                                                                                                                                                                                  

VİZYONUMUZ

Yetiştirdiği mezunlarına kendine güvenen sorumluluk alabilen üretken sorun çözebilme kabiliyetine sahip çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek kalite ve standartlara sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda aranılır nitelikte ara teknik elemanlar yetiştiren, yenilikçi, girişimci, paylaşımcı bir eğitim kurumu olmaktır.

Esentepe Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:65 P.K. 60800 Pazar / TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.