Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   


Tanıtım                                                                                                     

MİSYONUMUZ

Mesleki ahlâka sahip, teoriyi uygulamaya dökebilen, iş hukukuna bağlı, bilimde çağdaş, teknolojik gelişmelere açık Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, Kendisine inanan ve güvenen, kendini ifade edebilen; çevresine örnek teşkil edebilen, alanında sürekli araştırmayı prensip edinmiş, üretim kültürünü benimsemiş toplumsal değerlere bağlı bireyler yetiştirmektir.

                                                                                                                                                

VİZYONUMUZ

Yetiştirdiği mezunlarına kendine güvenen sorumluluk alabilen üretken sorun çözebilme kabiliyetine sahip çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek kalite ve standartlara sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda aranılır nitelikte ara teknik elemanlar yetiştiren, yenilikçi, girişimci, paylaşımcı bir eğitim kurumu olmaktır.

 

 

 

  COĞRAFİ KONUMU

 

Pazar İlçesi 40 derece 18 dakika enleminin ve 35 derece 06 dakika boylamının kesiştiği yerdedir.

Tokat-Turhal karayolundan 5 km içeride ve Tokat’tan 25 km. uzaklıktadır.

İlçe Merkezi 623 m rakımındadır.

İlçenin kuzeyinde Turhal İlçesi,

Güneyinde Artova İlçesi,

Batısında Turhal ve Zile İlçeleri,

Doğusunda ise Tokat ili yer almaktadır.

İlçenin güneyinde Artova İlçesiyle sınırı dağlık bir bölgedir. Kuzeyi ise Yeşilırmak ve Kazova ile çevrilidir.

İlçe köylerinin 6 adeti dağlık, kıraç ve ormanlık arazide, 9 adeti ise ovadadır.

İlçede mevcut ormanlık alanın toplamı tahminen 70 hektardır. Açıklık alan ise tahminen 100 hektardır.106 hektar kültür arazisi bulunmaktadır.

İlçenin sulama suyunun kaynağının önemli bir bölümünü Yeşilırmak teşkil etmektedir.

 

 

 


Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.